Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kontrollen av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att lämna förslag på hur den statliga kontrollen och kvalitetsbedömningen av tolkar som arbetar för det offentliga kan öka. Tillgången till kvalificerade tolkar är viktig för att myndigheter, regioner och kommuner på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna genomföra sina uppdrag och tillhandahålla en ändamålsenlig samhällsservice.

– Tolktjänster som erbjuds av det offentliga ska hålla en god kvalitet rakt igenom. Det är viktigt för enskilda individer som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl att kunna förstå och att göra sig förstådda. Därför ger vi nu Kammarkollegiet det här uppdraget, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

I uppdraget ingår att se över hur tillsynen av enskilda auktoriserade tolkar kan förbättras. Det ingår vidare att se över hur myndighetens befintliga auktorisationsprocess vad gäller information om och utformning av kunskapsproven kan utvecklas, liksom registerföring av auktoriserade tolkar och tolkar med godkänd utbildning.

Kammarkollegiet ska också utreda om det finns anledning att se över de krav som idag ställs på sökandes förkunskaper för att klara auktorisationsprocessen och hur genomströmningen i systemet, bl.a. att få fler utbildade tolkar att auktorisera sig, kan öka.

Uppdraget ska genomföras inom ramen för myndighetens nuvarande uppgift och inom ramen för nuvarande reglering.

Kammarkollegiet ska lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till regeringen senast den 15 december 2024.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...