Hoppa till huvudinnehåll

Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

Publicerad

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet är att förbättra individanpassningen inom sfi och ge fler möjlighet att få sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Flera granskningar och utredningar har visat att undervisningen i sfi inte lever upp till regelverkets krav på individanpassning. När undervisningen antingen upplevs som för lätt eller för svår kan eleverna tappa motivationen vilket i sin tur försvårar integrationen. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nya sfi-kurser som ska vara anpassade till att elever har olika studiebakgrund, behov och mål med studierna, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Inom sfi har inte kurserna, till skillnad från övriga utbildningsformer i kommunal vuxenutbildning (komvux), en angiven studieomfattning. Regeringen bedömer att en tydligt definierad förväntansbild skulle öka kraven både på eleven att ta ansvar för sitt eget lärande och på kommunen att eleverna ska få en kvalitativ undervisning. I de nya kursplanerna ska därför kursernas studieomfattning anges i form av verksamhetspoäng. Skolverket ska också analysera om kurserna i sfi bör få delas upp i delkurser.

Inom sfi ska elever som inte är funktionellt litterata eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet få grundläggande läs- och skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Skolverket ska därför ta fram en eller flera nationella kurser för grundläggande läs- och skrivinlärning som ska kunna läsas innan eller kombineras med övriga kurser inom sfi.

Kommunerna kan i dag erbjuda kombinationsutbildningar där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Det har dock visat sig att personer i målgruppen kan ha svårt att tillgodogöra sig yrkesutbildning på den här nivån.

– Det behövs yrkeskurser även för dem som har svaga kunskaper i svenska språket och saknar de förkunskaper som behövs för att kunna studera på gymnasial nivå. Därför ska Skolverket också ta fram förslag till yrkeskurser i komvux på grundläggande nivå. Kurserna ska möta olika branschers kompetensbehov och kunna leda till arbete inom exempelvis service, vård och omsorg eller trädgård, säger utbildningsminister Mats Persson.

Yrkeskurserna ska bland annat ge grundläggande yrkeskunskaper, innehålla praktiska inslag och kunna kombineras till hela yrkesutbildningar, dvs. yrkespaket, på grundläggande nivå som svarar mot kraven inom olika yrken och möjliggör arbete efter avslutad utbildning.

– Språket är en nyckel till det svenska samhället. Nu skapar vi ett sfi anpassat till den enskilda, med tydligare krav och förväntningar. Det skapar också större möjligheter till integration, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Uppdraget ska delredovisas senast den 11 november 2024 och slutredovisas senast den 15 december 2025.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...