Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige stödjer FN-fond inriktad på e-handel och den digitala ekonomin i utvecklingsländer

Publicerad

Utrikesdepartementet har beslutat om svenskt stöd till UNCTAD:s fond för e-handel och den digitala ekonomin med totalt tio miljoner kronor för åren 2024–2025. UNCTAD är FN:s organ med ansvar för handel och utveckling.

Fonden finansierar ett program som stöttar utvecklingsländer att utnyttja e-handelns och den digitala ekonomins möjligheter och hantera dess utmaningar. Stödet bidrar till svenska bistånds- och handelspolitiska prioriteringar i reformagendan ”Bistånd för en ny era - Frihet, egenmakt och hållbar utveckling”, liksom strategin för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft.

- Jag är stolt över att vi kan stödja UNCTAD:s arbete med e-handel i utvecklingsländer. Det här är ett konkret exempel på hur synergierna mellan handel och bistånd förverkligas i praktiken, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Stödet från Sverige syftar till att skapa förutsättningar för en bättre levnadsstandard för människor som lever i fattigdom. Det ska bidra till hållbar utveckling genom att skapa fler jobb och ökad handel, minska den digitala klyftan samt stärka kvinnors egenmakt. Stödet ska också bidra till kunskaps- och policyutveckling och stödjer flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2023. 

Sverige har tidigare, senast 2022–2023, stött UNCTAD:s program för e-handel och kvarstår genom det nya bidraget som kärngivare till programmet tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Australien.           

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist

UNCTAD:s program för e-handel och den digitala ekonomin

UNCTAD har en internationellt framskjuten roll och betydande erfarenhet som stödgivare till utvecklingsländer på e-handelsområdet och det finns en stor efterfrågan på dessa stödinsatser.

UNCTAD:s program för e-handel och den digitala ekonomin avser en bred palett av aktiviteter till stöd för utvecklingsländer. Bland annat stödjer programmet genom eTrade Readiness Assessments en förbättring av utvecklingsländers kapacitet att utveckla e-handelspolitiska reformer och åtgärder. Programmet bidrar också till inkluderande affärsmöjligheter för kvinnliga företagare genom komponenten ”E-trade women”.

Laddar...