Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inflationen i Sverige har fallit tillbaka tydligt

Publicerad

Inflationen har fallit tydligt och bedöms fortsätta falla framöver, samtidigt väntas arbetslösheten fortsätta att stiga. Den dämpade tillväxten, i kombination med svaga arbetsmarknadsutsikter, innebär att svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen.

Ladda ner:

– Inflationsbekämpningen ger resultat. Vi ser en tydligt fallande inflation i både Sverige och omvärlden. Men läget i svensk ekonomi är fortsatt svårt med en svag tillväxt och en låg efterfrågan på arbetskraft. Med en fallande inflation ökar regeringens handlingsutrymme, men det är fortfarande viktigt att ha beredskap för att inflationen kan öka igen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Energipriserna bidrar nu till att dämpa inflationen. Det beror på att elpriserna är lägre än för ett år sedan samtidigt som drivmedelspriserna är lägre efter att regeringen sänkte reduktionsplikten och drivmedelsskatterna. Kärninflationen har även den fallit men är fortfarande för hög, främst på grund av stigande tjänstepriser. Inflationen bedöms dock fortsätta sjunka i både Sverige och omvärlden, och i Sverige väntas inflationsmålet nås under året.

Aktiviteten i svensk ekonomi har varit dämpad under en längre tid, och räntekänsliga delar av ekonomin såsom hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar har tyngt BNP-tillväxten. Även om tillväxten väntas tillta något i år bedöms ekonomin fortsatt vara i en lågkonjunktur. Sammantaget bedömer Finansdepartementet att svensk BNP ökar med 0,7 procent i år och 2,5 procent 2025. Utvecklingen i svensk ekonomi följer i stora drag den bild som tecknades i samband med decemberprognosen.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig till och med 2025, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

På den svenska arbetsmarknaden är efterfrågan på arbetskraft låg och antalet företag som går i konkurs har ökat tydligt. Den svaga efterfrågan har gjort att sysselsättningen har minskat och väntas fortsätta minska 2024. Detta bidrar till att arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 och uppgå till 8,3 procent. Ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden väntas leda till att arbetslösheten blir hög även 2025.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Karine Jabet Raoufinia
Chef för prognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Jabet Raoufinia, via registrator
Laddar...