Hoppa till huvudinnehåll

Utredning föreslår åtgärder för en bättre välfärd och starkare life science-sektor

Publicerad

I dag överlämnade bokstavsutredaren Peter Asplund sin utredning om åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Utredningen innehåller förslag som ska bidra till en långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar miljö för kliniska prövningar – med särskilt fokus på företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige.

– Kliniska studier är ett nyckelområde för life science-sektorn där regeringen ser förbättringspotential. Det är viktigt att vi har ett lättarbetat och kvalitativt system för företagsinitierade kliniska prövningar, vilket också lyfts i den nationella life science-strategin. Det bidrar till en stark, modern och jämlik sjukvård samtidigt som det är viktigt för landets ekonomiska utveckling. Peter Asplunds utredning som nu redovisas blir en viktig del i förbättringsarbetet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Utredningen föreslår bland annat ett nationellt tvärsektoriellt partnerskap för samverkan inom kliniska prövningar – SweTrial. SweTrial ska skapa bättre förutsättningar för framför allt företagsinitierade kliniska prövningar genom att samla industriföreträdare från life science-sektorn och regionala företrädare från hälso- och sjukvården.

Utredningen föreslår också olika åtgärder för en stegvis utveckling av genomförandekapaciteten för kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. Sammantaget lyfter utredningen att vi är inne i en negativ trend men att det finns goda förutsättningar att med rätt åtgärder vända den trenden och stärka den svenska life science-sektorn.

– Det är viktigt för kompetensutvecklingen av svensk hälso- och sjukvård att det bedrivs kliniska prövningar i det svenska vårdsystemet. Det ger patienter i Sverige tillgång till ännu inte etablerade terapier och skapar mottagarkapacitet för nya slags avancerade terapier. Vi hoppas att förslagen i utredningen ska bidra till en utvecklad tvärsektoriell samverkan som skapar nytta i hela systemet, säger socialminister Jakob Forssmed.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar, det vill säga undersökningar på friska eller sjuka människor för att studera effekten av läkemedel eller andra behandlingsmetoder, är centrala för att kunna erbjuda patienter den senaste behandlingen. Vidare är kliniska prövningar en förutsättning för implementeringen av precisionsmedicin i svensk vård och för att erbjuda företag i life science-sektorn en möjlighet att växa i Sverige. Företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har under en längre period minskat stadigt i Sverige. Mot bakgrund av detta lägger utredningen nu fram förslag som skall förbättra förutsättningarna för sådana prövningar.

Laddar...