Hoppa till huvudinnehåll

Nu växlas arbetet upp med att uppdatera den nationella life science-strategin

Publicerad

Det var god uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin. Att utveckla infrastrukturen inom forsknings- och hälsodata, skapa förutsättningar och förutsägbarhet för näringslivet, samt att stärka kompetensförsörjning och talangattraktion lyftes av flertalet som särskilt viktiga frågeställningar att prioritera i det fortsatta arbetet.

 • God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

  God uppslutning från life science-sektorn när statsråden Busch, Forssmed och Persson bjöd in till en hearing för att diskutera och lyfta vilka frågeställningar som är mest angelägna för regeringen att ta sig an i uppdateringen av den nationella life science-strategin.

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life scienceföretag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

  – Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life science-företag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

  – Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

  – Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

  Foto | Linda Karlsson/Regeringskansliet

 • Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

  Jeanette Edblad, chef för life science-kontoret

  Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

För att fortsatt vara en ledande life science-nation behöver den nationella life science-strategin ses över. Flera av problembeskrivningarna är fortfarande relevanta men regeringen ser behov av uppdatering. Det är av stor betydelse att i detta sammanhang få ta del av vad sektorns aktörer tycker är mest angeläget inom life science-området för de kommande åren. Sektorn spelar en betydande roll för svensk konkurrenskraft och för att säkerställa ekonomiskt välstånd, resiliens, samt att utveckla landet vidare som en ledande kunskaps- och forskningsnation. Strategin som är ett långsiktigt ramverk lanserades i december 2019 och är uppbyggd kring åtta prioriterade områden med trettio tillhörande målsättningar.

– Sverige ska vara en ledande life science-nation och sektorn står i dag för ca 10 procent av Sveriges export. Det är därför av stort värde att lyssna in var vi i sektorn behöver samverka bättre och vad som krävs av ekosystemet för att forskning och innovation ska fortsätta bidra till effektiva behandlingar som kommer patienter till del. Vad behövs för att life science-företag även i fortsättningen ska växa och investera här och bidra till svensk konkurrenskraft och välfärd? säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Viktigt att utveckla den digitala infrastrukturen

Flertalet av de inbjudna aktörerna betonade vikten av att utveckla den digitala infrastrukturen ”data är nästa generations olja” som en av de inbjudna uttryckte det. Den data som tas fram för att generera ny kunskap är avgörande för svensk hälso- och sjukvård, speciellt inom precisionsmedicin.

– Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården. Delning av hälsodata och digital infrastruktur för bland annat precisionsmedicin är centralt för framtiden. Regeringen har tagit flera viktiga initiativ som rör uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur. Det är en kritisk komponent för att säkra Sveriges konkurrenskraft och framtid som en ledande life science-nation, säger socialminister Jakob Forssmed.

Sverige – ett kunskapsland

Sverige är en stark kunskaps- och innovationsnation. Flera aktörer lyfte behovet att nå från forskning och innovation till implementering i hälso- och sjukvården, AI lyftes som en teknik med stora möjligheter.

– Hearingen är ett viktigt avstamp i regeringens arbete att uppdatera life science-strategin. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med sektorn och den rådgivande grupp för life science-frågor som regeringen planerar att tillsätta. Sverige har en stark tradition av samverkan och dialog kring life science-frågor, det är mycket värdefullt och en förutsättning för att Sverige ska förbli en ledande life science-nation. Life science är också ett angeläget område i arbetet med den kommande forsknings- och innovationsproposition som regeringen planerar att lägga fram i slutet av 2024, säger utbildningsminister Mats Persson.

Nästa steg för life science-strategin

Synpunkter och medskick från hearingen, och från andra möten som regeringen har med sektorn, kommer att tas in i arbetet med att uppdatera den nationella life science-strategin. Regeringen planerar även att inrätta en rådgivande grupp för life science för kontinuerlig dialog.

 

En nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Laddar...