Hoppa till huvudinnehåll

Peter Larsson fortsätter som samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i norra Sverige

Publicerad

Regeringen ger Peter Larsson fortsatt uppdrag som samordnare för insatser av betydelse för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Samordnaren ska för regeringens räkning ta vidare arbetet och lärdomarna från sitt föregående uppdrag.

– Utvecklingen i norra Sverige är oerhört viktig för näringslivets möjligheter att fortsatt ligga i framkant inom ny hållbar teknik. Genom det nya uppdraget inriktar vi nu arbetet mot konkreta lösningar för att möta de utmaningar som uppstår när bland annat infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Den omfattande nyindustrialiseringen i Norrbotten och Västerbotten ställer krav på en välfungerande samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer. Vi förlänger samordnarens uppdrag för att de som ska fortsätta arbetet med att säkra en hållbar samhällsomvandling får bra förutsättningar för detta arbete, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.  

Avsikten med det nya uppdraget är att samordnaren ska säkerställa att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt ska samordnaren utforma samverkansformer för att aktörerna själva ska kunna ta arbetet vidare, bidra till lösningar för tematiska utmaningar samt säkerställa en god överlämning och avslut av samordningsarbetet.

Uppdraget ska slutrapporteras till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 30 juni 2023.

Laddar...