Hoppa till huvudinnehåll

Höjning av transportbidraget för 2022

Publicerad

Till följd av högre godstransportkostnader i norra Sverige höjer regeringen transportbidraget med 77 miljoner kronor i Tillväxtverkets regleringsbrev för 2022. Det totala transportbidraget uppgår nu till 508 miljoner kronor och är i linje med höständringsbudgeten för 2022.

– Transportbidraget är betydelsefullt för att kompensera för högre transportkostnaderna för bland annat tillverkningsindustrin och stärker därmed företagens konkurrenskraft i de fyra nordligaste länen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv för en hållbar regional utveckling. Förutsättningarna att bo, verka och leva i hela landet ska förbättras. Transportbidraget bidrar till den regionala utvecklingen och ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Syftet med transportbidraget är att kompensera företag i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för varor. Bidraget syftar även till att stimulera höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.

Transportbidraget varierar mellan 5–45 procent av godkänd transportkostnad, dock högst 15 miljoner kronor per produktionsställe, och baseras på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet.

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen att transportbidraget för 2023 ska uppgå till 451 miljoner kronor för att även fortsatt främja den regionala utvecklingen i de fyra nordligaste länen.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson

Bakgrund

På uppdrag av regeringen analyserar Tillväxtverket för närvarande bland annat merkostnaderna för transport av varor för företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2023.

Laddar...