Hoppa till huvudinnehåll

Rapport från samordnaren för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 december 2020 att ge en samordnare i uppdrag att för regeringens räkning främja koordineringen av arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Samordnaren överlämnar härmed sin slutrapport om uppdragets genomförande samt slutsatser och förslag som kan tas i beaktande för fortsatt arbete rörande nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Ladda ner:

I denna rapport redogörs för arbetet under 2021 och 2022 som utredaren bedrivit som regeringens samordnare (uppdrag N2020/03132). 

I rapporten trycker utredaren på några särskilt avgörande faktorer för att omställning och omvandling ska bli framgångsrik.

Laddar...