Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsnummer utomlands

Nyfödda barn och personer som aldrig haft svenskt pass, nationellt identitetskort eller varit folkbokförda i Sverige måste få ett samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller nationellt id-kort. Det är passmyndigheten, det vill säga ambassaden i det land du befinner dig, som beställer ett samordningsnummer, inte du som privatperson.

Om samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Ambassaden fungerar som passmyndighet utomlands och är de som beställer samordningsnummer för svenska medborgare. Du som privatperson kan alltså inte beställa samordningsnummer.

För att kunna ansöka om pass till ditt barn utomlands behöver du först beställa ett samordningsnummer.

Följande krävs vid beställning av samordningsnummer utomlands:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller konsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis i original ska uppvisas. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de var gifta när barnet föddes.
  • Bekräftelse eller domstolsbeslut om föräldraskap (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds).
  • Pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass).
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

För information om vilka ytterligare handlingar som krävs i respektive land för att passmyndigheten ska kunna beställa samordningsnummer - gå in på respektive ambassads sida på Sweden Abroad eller kontakta aktuell ambassad:

Sweden Abroad

När du fått beslut om samordningsnummer är det möjligt att boka tid för att ansöka om pass till ditt barn på en ambassad. Läs mer:

Observera att innan du ansöker om pass till ditt barn behöver du också ha ansökt om namn för ditt barn hos Skatteverket:

Ansök om namn hos Skatteverket.

Olika status för samordningsnummer

Har du redan fått samordningsnummer sedan tidigare gäller nya regler från 18 juni 2021. Ett samordningsnummer kan efter den 18 juni 2021 ha olika status, det kan vara aktivt eller vilandeförklarat.

Ett samordningsnummer blir vilandeförklarat efter fem år (vid utgången av det femte kalenderåret) om inte någon anmälan eller ansökan om förnyelse kommit in till Skatteverket.

Om du har ett giltigt pass så gäller det till sista giltighetsdag även om samordningsnumret blir vilandeförklarat. När du ansöker om nytt pass kommer ansvarig passmyndighet att begära förnyelse av samordningsnumret.

För information om vilken status ditt samordningsnummer har och när det blir vilandeförklarat vänder du dig till Skatteverket som är ansvarig myndighet.

Om du har ett samordningsnummer och byter kontaktadress ska du anmäla ny adress till Skatteverket. Det kan antingen vara en adress i Sverige eller en adress i ett annat land, men inte både och.

Du behöver också meddela Skatteverket om du byter personuppgifter så som namn eller medborgarskap.

Om samordningsnummer på Skatteverkets webbplats

Reseinformation från ambassaderna

Vad gäller i landet du ska resa till? På den här sidan finns generell information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. På webbplatsen Sweden Abroad och via appen UD Resklar finns landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.

Laddar...