Hoppa till huvudinnehåll

Internationella familjefrågor

Här finns information om vad som gäller om ditt barn olovligen förts bort till eller hålls kvar i ett annat land av den andre föräldern, och hur du kan få hjälp av Utrikesdepartementet. Här finns också information om hur myndigheter kan samarbeta över landsgränser till skydd för barn, till exempel när det gäller vårdnadsfrågor, umgängesrätt och offentliga skyddsåtgärder.

För dig som förälder

Här finns information om hur du som förälder kan få hjälp av Utrikesdepartementet om ditt barn har förts bort eller hålls kvar i ett land av den andre föräldern mot din vilja: 

Bortförda barn

För myndigheter

Här finns information om hur myndigheter kan samarbeta över landsgränser till skydd för barn, till exempel när det gäller vårdnadsfrågor, umgängesrätt och offentliga skyddsåtgärder:

Internationella barnskyddsärenden

Genväg: Familjerelaterat tvång i utlandet

Om du har frågor som rör familjerelaterat tvång i utlandet, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning - läs på sidan:

Laddar...