Hoppa till huvudinnehåll

Tyskland

De svensk-tyska relationerna präglas av närhet, samhörighet och förståelse och är mycket goda på många plan.

Genom århundranden har banden varit nära och inflytandet starkt i båda riktningarna. Biskopen Ansgar från Bremen var en ledande gestalt vid Sveriges kristnande och under Hansatiden var handeln intensiv och det tyska inflytandet i Stockholm och andra handelsstäder mycket stort. Martin Luther och det protestantiska arvet förenar än idag Sverige med främst norra och östra Tyskland. Med delar av nordöstra Tyskland har Sverige särskilt starka band som hänförs till en gemensam historia då områdena var svenska under nästan tvåhundra år – från trettioåriga kriget fram till år 1815. Tyskland var kring det förra sekelskiftet den största kulturella inspirationskällan i Sverige, samtidigt som många av dagens vuxna tyskar har präglats av svensk kultur inte minst genom Astrid Lindgrens barnböcker.

Intresset och uppskattningen för Sverige och svenska samhällslösningar är stort i Tyskland. Många tyskar känner Sverige genom resor och vistelser i sommarhus. Omkring 4 000 studenter läser svenska vid tyska universitet och många väljer en utbytestermin i Sverige. Berlin är en kulturmetropol som attraherar begåvningar från hela världen och många svenska ungdomar söker sig till den tyska huvudstaden.

Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Tyskar är dessutom ledande både när det gäller att investera och att turista i Sverige. Det svenska näringslivet är mycket starkt representerat i Tyskland, med mer än 1500 svenska företag etablerade på den tyska marknaden. Dessutom finns runt 1000 tyska dotterbolag etablerade på den svenska marknaden. Samarbetet mellan ländernas näringsliv, institutioner och organisationer är omfattande och långtgående. Hälso- och sjukvård, energiteknik, fordon, hållbara städer, ICT och kreativa näringar är några exempel på områden där samarbetet är nära.

Det bilaterala samarbetet är också intensivt med tätt utbyte av ministerbesök. I EU är Sverige och Tyskland ofta allierade, står för liknande värderingar på många områden och verkar gemensamt för grundläggande friheter och rättigheter, hållbarhet och frihandel. Sverige och Tyskland har kunnat samarbeta nära i arbetet med den gröna omställningen, med att stärka Europas konkurrenskraft, inom EU:s utrikes-och säkerhetspolitik och på många andra områden.

Tyskland och Sverige samarbetar sedan 2017 inom ramen för ett bilateralt innovationspartnerskap. Partnerskapet syftar till att utveckla långsiktiga strategiska samarbeten för att främja innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Idag innefattar partnerskapet områdena; elvägssystem, testbäddar, e-hälsa, innovationssamarbeten/små och medelstora företag (SME), AI och batterier. Dessutom finns ett brett samarbete mellan olika departement och myndigheter inom ramen för ett ”Likeminded-initiativ” (på tyska Ländertisch). Initiativet syftar till att fördjupa strategiska kontakter och samarbete mellan respektive regeringskansli. Tillsammans utgör dessa en värdefull ram för de löpande bilaterala kontakterna mellan Sverige och Tyskland.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Tyskland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 52 träffar.

Laddar...