Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina Prop. 2023/24:76

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2024. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag som bl.a. avser utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina samt bidrag till fonder och ett flertal bilaterala och multilaterala donationsprojekt som upprättats i syfte att stödja Ukraina. I propositionen lämnas även förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina som Försvarsmakten kan avvara under en begränsad tid, och om ett ökat bemyndigande att ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag för att kunna ersätta materielen. Propositionen innehåller också förslag om ett bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till Ukraina för anskaffning av stridsfordon 90 som medför behov av framtida anslag.

Laddar...