Hoppa till huvudinnehåll

Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

  • Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

    Regeringen har beslutat om att utse Kristina Alvendal och Niklas Nordström till industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

  • Nya mål för att integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb och självförsörjning

    Onsdag den 15 maj bjöd arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson in till pressträff för att presentera regeringens förslag på nya integrationsmål och regeringens bild av arbetsmarknadsläget.

Regeringskansliet

15000 sommarjobb och 2000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet.

Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen. Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Myndighetsövergripande satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens

Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige och har även blivit ett hinder för regional utveckling. Mot denna bakgrund satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2024 för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till att attrahera och behålla internationell kompetens.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Sverige ordförande i Nordiska ­ministerrådet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 243 träffar.

Laddar...