Hoppa till huvudinnehåll
Sakråd från Justitiedepartementet

EU-sakråd angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare

Publicerad

Den 21 februari bjuder Regeringskansliet in till EU-sakråd angående förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare.

Ladda ner:

Den 13 december 2022 presenterade kommissionen två förslag till förordningar om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare (API), dels i gränskontrollerande syfte (COM (2022) 729 final), dels i brottsbekämpande syfte (COM (2022) 731 final). 

Under det pågående svenska EU-ordförandeskapet har rådet påbörjat förhandlingar om API-förordningarna. Inför den fortsatta behandlingen av förslagen avser Justitiedepartementet genomföra ett EU-sakråd i syfte att inhämta synpunkter på förslagen.

Laddar...