Hoppa till huvudinnehåll

Delta och påverka

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Den kanske mest grundläggande möjligheten att påverka är att utnyttja rätten att rösta. På kommun-, region-, riks- och EU-nivå har väljarna möjlighet att uttrycka sin åsikt genom att rösta på det parti och/eller den person som stödjer deras värderingar. I frågor av särskild vikt har man även möjlighet att säga sin mening i folkomröstningar.

Gå med i parti eller intresseorganisation

En annan väg till delaktighet och påverkan är medlemskap i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Partipolitiken skapar möjligheter att tillsammans med andra arbeta för det samhälle man tror på i enlighet med de värderingar man har. Den ger även individen möjlighet att engagera sig i en personligt viktig fråga och att själv bli förtroendevald.

Medlemskap och ideellt arbete i intresseorganisationer och föreningar är aktiva sätt att påverka, inte minst när engagemanget gäller en specifik fråga. Den kan höra hemma inom allt från organisationer bildade på etnisk grund till idrottsrörelser, från djurrättsföreningar till religiösa samfund, från miljörörelser till kulturföreningar.

Skicka in remissvar

Ett sätt att vara delaktig i och påverka samhällsutvecklingen är att utnyttja den rätt som alla medborgare har att skicka in remissvar på betänkanden som regeringen lägger fram. Det kräver inte att man är medlem i ett politiskt parti eller en intresseorganisation. Ett betänkande är en rapport eller ett förslag som gäller en större fråga som en utredning eller kommitté tagit fram på uppdrag av regeringen.

Remisser

Väck ett ärende

På kommunal och regional nivå har den som är folkbokförd i en kommun eller en region rätt att väcka ärenden (så kallat medborgarförslag) i fullmäktige och få dem behandlade. Kommuninvånare har även rätt att, via ett så kallat folkinitiativ, få prövat om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. Detta kan ske om tio procent av kommuninvånarna begär det.

Laddar...