Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2024:23, En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas Diarienummer: S2024/00726

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2024:24, En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remisen är den 30 augusti 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...