Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas SOU 2024:23

Publicerad

 SOU 2024:23

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet har överlämnat sitt betänkande En trygg uppväxt utan nikotin, alkohol och lustgas, SOU 2024:23.

Ladda ner:

Utredningen har analyserat och tagit ställning till hur lustgas ska regleras, sett över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet och analyserat konsekvenserna av en eventuell förändring av det övergripande målet för ANDT-politiken. Den har också föreslagit nödvändiga författningsförslag och analyserat hur den föreslagna regleringen förhåller sig till relevanta EU-regler.

 

Utredningen föreslår bland annat att:

 • en ny reglering av lustgas ska införas,
 • bestämmelser om en rök-, tobaks- och nikotinfri skoltid ska införas,
 • en förpackning med portionsförpackade tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter (styckförpackning) ska innehålla minst 20 portioner,
 • den högsta tillåtna nikotinhalten för båda sorterna av snus ska bestämmas till 12 milligram per gram,
 • ett förbud mot langning ska införas,
 • tobaksvaror, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter inte ska få förvaras i en kommersiell lokal eller i ett till den hörande utrymme, om produkten inte får säljas i lokalen,
 • det nuvarande matkravet för att få servera alkohol förändras något,
 • tiden för när matutbudet får begränsas till enklare maträtter ska tidigareläggas till kl. 22.00,
 • Folkhälsomyndighetens föreskriftsrätt ska utökas,
 • reglerna om serveringstillstånd även ska omfatta den alkoholservering som sker ombord på svenska fartyg som trafikerar Sverige och utlandet,
 • den som har stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet ska anmäla den tid serveringen ska pågå till kommunen,
 • den som tillverkar folköl och den som har rätt att servera folköl eller starkare alkoholdrycker ska få anordna provsmakning av folköl,
 • Folkhälsomyndigheten ska få meddela föreskrifter om vilken mängd av olika alkoholdrycker som får serveras vid provsmakningar,
 • kommersiellt främjande av detaljhandel med och privatinförsel av alkoholdrycker ska förbjudas,
 • kravet på informationstexter vid marknadsföring av alkoholdrycker i tryckta skrifter ska utvidgas till att omfatta all sådan marknadsföring oavsett i vilket medium den sker,
 • kommunerna får ha direktåtkomst till det centrala registret för sin tillsyn och tillståndsprövning,
 • ansökan om serveringstillstånd för alkohol och försäljningstillstånd för tobaksvaror ska göras på ett av Folkhälsomyndigheten fastställt formulär,
 • regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att tillsammans med länsstyrelserna utforma en lärarledd utbildning för kommunala handläggare om tillämpningen av alkohollagen och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter vid tillståndsprövningen,
 • tillsynsmyndigheternas tillsynsansvar förtydligas i alkohol- och tobakslagstiftningen
 • det klargörs att kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över förbuden att tillhandahålla tobaksvaror som inte uppfyller produktkraven eller kraven på rapportering,
 • myndigheten ska ha befogenhet att meddela de förelägganden som behövs för att reglerna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat ska följas,
 • länsstyrelsernas och Folkhälsomyndighetens tillsynsbeslut ska undantas från sekretesskyddet i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641),
 • informationsutbytet utökas inom några områden,
 • Folkhälsomyndigheten ska få ta ut avgifter för all sin tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och alkohollagen.
Laddar...