Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Shutterstock / TT

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning Samling för judiskt liv, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Aktuellt

 • Möte i arbetsgruppen Samling för judiskt liv

  • Bild på Helena Wollin från Hillelskolan

   Helena Wollin, Hillelskolan.

   Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

  • Bild på Louise Belenius från Vasa Real

   Louise Belenius, Vasa Real.

   Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

  • Bild på Noa Hermele från Paideia Folkhögskola

   Noa Hermele, Paideia Folkhögskola.

   Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

  • Bild på Jenny Lindström från Universitets- och högskolerådet.

   Jenny Lindström, Universitets- och högskolerådet.

   Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

  Tisdagen den 4 juni hölls det fjärde mötet i arbetsgruppen Samling för judiskt liv, och i fokus var utbildning. På mötet deltog inbjudna representanter för skolor, universitet och högskolor samt för folkbildningen.

 • Sveriges arbete mot antisemitism i fokus då Paulina Brandberg och Parisa Liljestrand mötte USA:s särskilda sändebud

  • Kulturminister Parisa Liljestrand, ambassadör Deborah Lipstadt och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

   Kulturminister Parisa Liljestrand, ambassadör Deborah Lipstadt och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • USA:s särskilda sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism, ambassadör Deborah Lipstadt

   USA:s särskilda sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism, ambassadör Deborah Lipstadt.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Jämställdhetsminister Paulina Brandberg

   Jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Kulturminister Parisa Liljestrand

   Kulturminister Parisa Liljestrand.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  Den 3 juni mötte jämställdhetsminister Paulina Brandberg och kulturminister Parisa Liljestrand, USA:s särskilda sändebud för att övervaka och bekämpa antisemitism, ambassadör Deborah Lipstadt. Syftet med besöket var att diskutera problemet med ökande antisemitism och åtgärder för att motverka den och främja judiskt liv.

 • Uppdrag till Brottsförebyggande rådet om utsatthet för antisemitism

  Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.

 • Förslag på kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra allvarliga brott

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på ändringar i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Förslagen innebär bland annat att förnekande av vissa folkmord, som exempelvis Förintelsen, uttryckligen kriminaliseras.

 • Utbildning är 2024 års tema för arbetsgruppen Samling för judiskt liv

  Fredagen den 9 februari höll arbetsgruppen Samling för judiskt liv sitt tredje möte. Samtalet handlade främst om 2024 års tema som är utbildning. Till detta möte tillkom nya representanter från Skolverket och Folkbildningsrådet. Förra årets tema, säkerhet, tar arbetsgruppen även med sig in i detta år.

 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet i boken "Om detta må ni berätta".

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Departement och civilsamhället i samverkan

I arbetsgruppen Samling för judiskt liv samverkar statssekreterare från sex olika departement, och för dialog, om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige.

Tre civilsamhällesorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism ingår i arbetsgruppen. Utöver statssekreterarna och de tre organisationerna från civilsamhället ingår även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart.

Relaterat material

Två organisationer tilldelas medel för utbildning om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

I dag den 22 februari har regeringen beslutat att tilldela Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Voksenåsen sammanlagt 6 miljoner kronor för utbildningsinsatser om Förintelsen och för att genomföra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

Ett samlat grepp för att förbättra förutsättningarna för att leva öppet och tryggt som jude i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism. Myndigheten kommer att få bättre möjligheter att nå ut till fler, framför allt till lärare, rektorer och andra aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Innehåll om Samling för judiskt liv

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 41 träffar.

Laddar...