Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Två organisationer tilldelas medel för utbildning om och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Publicerad

I dag den 22 februari har regeringen beslutat att tilldela Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Voksenåsen sammanlagt 6 miljoner kronor för utbildningsinsatser om Förintelsen och för att genomföra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

– När allt fler överlevande och vittnen från Förintelsen lämnar oss är det särskilt viktigt med insatser för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, inte minst till barn och unga. Där fyller hågkomstresor en viktig funktion. Förintelsen måste ha en särskild plats i vårt kollektiva minne och rätt vårdat är det ett vaccin mot att historien ska upprepa sig, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

SKMA tilldelas 5 200 000 kronor för att genomföra fem hågkomstutbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism inklusive studieresor till Förintelsens minnesplatser i Polen. Av de beviljade medlen ska minst 700 000 kronor användas för arbete riktat mot skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Utbildningarna syftar till att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper, samt att förankra minnet av Förintelsen bland svenska ungdomar och lärare.

Voksenåsen tilldelas 800 000 kronor för att genomföra hågkomstresor till norska minnesplatser för nazismens offer, varav minst 300 000 kronor ska användas till arbete riktat mot skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Voksenåsen, som är en norsk nationalgåva till Sverige och ett svensk-norskt kulturcentrum, arrangerar resor till autentiska minnesplatser till nazismens offer i Norge för svenska ungdomar.

Av de tilldelade medlen är sammanlagt 1 miljon kronor öronmärkta för arbete riktat mot skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med öronmärkningen av medel är att möjliggöra för fler elever och lärare att delta i en hågkomstresa och nå skolor och elever som annars tenderar att i lägre utsträckning delta i hågkomstresor.

Bakgrund

För 2024 finns totalt 7 miljoner kronor avsatta för utbildningsinsatser om, och hågkomstresor till förintelsens minnesplatser. Av dessa har regeringen tidigare tilldelat Forum för levande historia 1 miljon kronor för deras uppdrag att främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.  

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...