Hoppa till huvudinnehåll

Rättsväsendet i statens budget

Uppdaterad

Rättsväsendet omfattas av utgiftsområde 4 Rättsväsendet i budgetpropositionen.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Polismyndigheten
1:2 Säkerhetspolisen
1:3 Åklagarmyndigheten
1:4 Ekobrottsmyndigheten
1:5 Sveriges Domstolar
1:6 Kriminalvården
1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden
1:10 Brottsoffermyndigheten
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
1:12 Rättsliga biträden m.m.
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
1:17 Domarnämnden
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...