Hoppa till huvudinnehåll

Näringspolitik i statens budget

Uppdaterad

Näringspolitik omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Verket för innovationssystem
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
1:4 Tillväxtverket
1:5 Näringslivsutveckling
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1:7 Turistfrämjande
1:8 Sveriges geologiska undersökning
1:9 Geovetenskaplig forskning
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
1:11 Bolagsverket
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
1:13 Konkurrensverket
1:14 Konkurrensforskning
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation
1:21 Patent- och registreringsverket
1:22 Stöd vid korttidsarbete
1:23 Brexitjusteringsreserven
1:24 Elstöd

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...