Hoppa till huvudinnehåll

Miljö och klimat i statens budget

Uppdaterad

Området miljö- och klimat omfattas av utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård i regeringens budgetproposition. Området omfattar också del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, samt del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Anslag
1:1 Naturvårdsverket
1:2 Miljöövervakning m.m.
1:3 Åtgärder för värdefull natur
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
1:5 Miljöforskning
1:6 Kemikalieinspektionen
1:7 Avgifter till internationella organisationer
1:8 Klimatbonus
1:9 Sveriges meterologiska och hydrologiska insitut
1:10 Klimatanpassaning
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar
1:13 Internationellt miljösamarbete
1:14 Skydd av värdefull natur
1:15 Havs- och vattenmyndigheten
1:16 Klimatinvesteringar
1:17 Klimatpremier
1:18 Industriklivet
1:19 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
1:20 Driftsstöd för bio-CCS
1:21 Kompetenslyft för klimatomställningen
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag
13:3 Stöd till friluftsorganisationer

Del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag
1:5 Statens geotekniska institut

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...