Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsutbildning i statens budget

Uppdaterad

Området Barn- och ungdomsutbildning är en del av utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i statens budget.

Området Barn- och ungdomsutbildning omfattar följande anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1 Statens skolverk
1:2 Statens skolinspektion
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
1:4 Sameskolstyrelsen
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
1:11 Fler anställda i lågstadiet
1:12 Skolforskningsinstitutet
1:13 Praktiknära skolforskning
1:14 Bidrag till lärarlöner
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
1:17 Bidrag till vissa studier

Kontakt

Budgetsekretariatet på Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 15 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2024 samt vårändringsbudgeten för 2024 till riksdagen.

Laddar...