Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag Dir. 2022:25

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som i bidragsbrottslagen finns för ekonomiska förmåner och stöd till enskilda personer, kan införas även för statliga stöd till företag och andra juridiska personer.

Ladda ner:

Utredaren ska samtidigt överväga om lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen bör utvidgas. Syftet med utredningen är att stärka skyddet för de statliga stödsystemen genom effektiva och ändamålsenliga bestämmelser för att motverka och lagföra brott riktade mot dessa system.

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga och analysera statliga stöd till företag och andra juridiska
    personer, identifiera vilka stöd som har behov av ett särskilt
    straffrättsligt skydd i förhållande till vad som gäller i dag samt föreslå hur ett sådant straffrättsligt skydd bör utformas,
  • utreda om underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från
    välfärdssystemen bör utökas, och t.ex. omfatta felaktiga utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer, och i så fall föreslå hur en sådan underrättelseskyldighet bör utformas på ett sätt som säkerställer skyddet för den personliga integriteten, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Laddar...