Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Materielförsörjningsstrategi För vår gemensamma säkerhet SOU 2022:24

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

Ladda ner:

Målet med materielförsörjningen är att säkerställa det militära försvarets behov av materiel och materielrelaterade tjänster i fred, kris och krig såväl i dag som i framtiden. Försörjningen ska genomföras på ett sätt som gör den effektiv, säker och långsiktigt hållbar.

Materielförsörjningen omfattar materielens hela livscykel, från förmågebehov till avveckling. Materielförsörjning är således ett sammanfattande begrepp för all verksamhet som genomförs av staten eller på statens uppdrag för att säkerställa att det militära försvaret har
tillgång till relevant och användbar materiel över tid.

Enligt den försvarspolitiska inriktningen bör utgångspunkten för
planeringen av totalförsvaret vara att under minst tre månader kunna
hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde.
Materielförsörjningen behöver dimensioneras så att krigsorganisationen möter detta krav på uthållighet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

    En särskild utredare ska med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en strategi som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Materielförsörjningsstrategi

    Utredningens uppdrag har varit att med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) redovisa en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret som på ett uthålligt och kostnadseffektivt sätt bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...