Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden SOU 2016:91

Publicerad

I detta betänkande redovisas uppdraget och förslag till åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Betänkandet innehåller också en kartläggning för att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter.

Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställningsvillkoren.

Pressmeddelande: Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

    I detta betänkande redovisas uppdraget och förslag till åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Betänkandet innehåller också en kartläggning för att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

Laddar...