Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Teknisk översyn av vissa indexeringsbestämmelser på punktskatteområdet

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att bestämmelserna som avser den årliga omräkningen av energi- och koldioxidskatt på bränslen, energiskatt på el, naturgrusskatt, avfallsskatt och flygskatt förtydligas.

Ladda ner:

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi, lagen om skatt på naturgrus, lagen om skatt på avfall och lagen om skatt på flygresor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Laddar...