Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Publicerad

Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och gälla vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid ISF som avser systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Ladda ner:

Personuppgifter ska få behandlas om det är nödvändigt för undersökningar av förhållanden inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet samt för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Flera olika skyddsåtgärder

Lagen innehåller flera olika skyddsåtgärder som avser att ge enskildas personliga integritet ett tillfredsställande skydd. Behandlingen av personuppgifter ska som huvudregel ske i projekt. Personuppgifter som samlas in för att behandlas i ett projekt får återanvändas i ett annat projekt än det som de samlats in för endast om behandlingen är nödvändig för att ISF helt eller delvis ska kunna upprepa eller följa upp det ursprungliga projektet. 

Uppgifter separeras

Personuppgifter som direkt kan hänföras till den registrerade ska som huvudregel separeras från övriga personuppgifter. Endast vissa kategorier av känsliga personuppgifter ska få ligga till grund för sökningar för att få fram ett urval av personer. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om bland annat krav på den enskildes medgivande vid viss personuppgiftsbehandling och begränsningar av tillgången till personuppgifter.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

    Regeringskansliet föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska ge myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som den tillgodoser skyddet för enskildas personliga integritet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

    Regeringen föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och gälla vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid ISF som avser systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Proposition (1 st)

  • En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

    I propositionen föreslås en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning och gälla vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid ISF som avser systemtillsyn och effektivitetsgranskning.

Laddar...