Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

En förbättrad elevhälsa Dir. 2024:30

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå hur elevhälsan kan stärkas i syfte att bättre tillgodose elevernas behov. Även regleringen om stödinsatser i skolan ska ses över. Det ska bl.a. bli enklare att placera elever i mindre och flexibla undervisningsgrupper.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och ta ställning till vad elevhälsans uppdrag och syfte ska vara,
  • föreslå hur elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser kan stärkas,
  • analysera och ta ställning till ändamålsenligheten i utformningen av elevhälsans nuvarande huvudmannaskap och ledning,
  • analysera och ta ställning till alternativa huvudmannaskap,
  • föreslå en elevhälsogaranti med målet att åstadkomma ändamålsenliga tidsfrister för att få stöd och hjälp av elevhälsan,
  • analysera och föreslå hur samverkan mellan elevhälsan, skolan i övrigt, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan förbättras,
  • föreslå hur arbetet med stöd och särskilt stöd kan förbättras och effektiviseras, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 mars 2025.

Laddar...