Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap Dir. 2024:38

Publicerad

En särskild utredare, som ska fungera som en nationell samordnare, ska kartlägga och skapa en sammanhängande bild av det arbete som bedrivs mot utanförskap på kommunal nivå. Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för och underlätta kommunernas arbete i områden där utanförskapet är stort.

Ladda ner:

Samordnaren ska bl.a.

 • inhämta erfarenheter från lokala aktörer i kommuner med områden där
  utanförskapet är stort och sammanställa en lägesbild över situationen i
  dessa områden och arbetet mot utanförskap i kommunerna,
 • kartlägga framgångsrikt arbete mot utanförskap samt sammanställa och
  sprida goda exempel på insatser inom kommunernas ansvarsområden
  med fokus på framför allt skola och förskola,
 • kartlägga framgångsrikt arbete inom skolan i syfte att hantera
  gängkriminalitet, inhämta kunskaper från internationella erfarenheter av
  gängkriminalitet i skolmiljön och sammanställa goda exempel på
  arbetssätt för hur skolor konkret kan arbeta förebyggande och
  åtgärdande,
 • kartlägga och sprida goda exempel på centrala samverkansaktörer och
  bra samverkansformer, och
 • lämna förslag med syfte att stärka och utveckla kommunernas arbete
  mot utanförskap.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Laddar...