Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Säkerheten i skolan ska förbättras Dir. 2022:86

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. Syftet med utredningen är att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • lämna förslag på hur det förebyggande arbetet mot våldsdåd i
  skolväsendet kan stärkas genom såväl nationella som lokala åtgärder,
 • föreslå en lämplig organisering av lokala eller regionala operativa
  samverkansorgan,
 • analysera och ta ställning till om det behöver finnas en möjlighet för
  personalen vid en skola, förskola eller fritidshem att i vissa situationer få genomföra kroppsvisitation av barn, elever och andra personer,
 • lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskap och kompetens att hantera våldssituationer, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023.

Laddar...