Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Promemoria Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Publicerad

Regeringskansliet föreslår en begränsning av möjligheten att använda lägstanivådagar. Även möjligheten att använda grundnivådagar på arbetsfri tid föreslås begränsas.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår också att möjligheten att använda lägstanivådagar och grundnivådagar och samtidigt förvärvsarbeta begränsas. 

Genom förslagen knyts användandet av föräldrapenning starkare till ett inkomstbortfall och till att föräldern vårdar barn. 

Förslagen innebär att samtliga ersättningsnivåer i föräldrapenningen behandlas lika i förhållande till arbetsfri tid och omfattning av förvärvsarbete.

Laddar...