Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Publicerad

Reglerna för uttag av föräldrapenning under arbetsfria dagar skiljer sig åt mellan föräldrapenningens olika ersättningsnivåer. Socialdepartementet remitterar nu förslag om att samtliga nivåer ska omfattas av samma regler i förhållande till arbetsfri tid och omfattning av arbete. Syftet med förslagen är att tydliggöra sambandet mellan utebliven arbetsinkomst och föräldraledighet.

Föräldrapenning kan betalas ut på sjukpenningnivå, dvs. i enlighet med förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller på lägstanivå, 180 kronor om dagen. För den som saknar SGI, eller inte uppfyller kvalificeringsvillkor kan ersättning betalas ut på grundnivå, 250 kronor om dagen. 

Vid uttag av föräldrapenning på sjukpenningnivå finns i dag ett krav som innebär att föräldern även måste ta ut föräldrapenning för dagar direkt före eller efter exempelvis en helg eller annan arbetsfri dag. För ersättning på lägsta- och grundnivån gäller inte detta krav. 

Eftersom föräldraförsäkringen först och främst är en kompensation för utebliven arbetsinkomst när en förälder tar hand om sitt barn, föreslår regeringen att samma krav på sammanhängande föräldraledighet som redan finns på sjukpenningnivån ska införas också på lägsta- och grundnivån. 

Genom att införa samma regler för lägstanivå och grundnivå som för sjukpenningnivå blir regelverket enhetligt och det blir tydligt att föräldrapenningen är en kompensation för utebliven arbetsinkomst när man tar hand om sitt barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Promemorian skickas nu på remiss, sista svarsdag är den 17 juni 2024. 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...