Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ungdomspolitiska rådet diskuterade engagemang i civilsamhället

Publicerad

Den 8 maj mötte socialminister Jakob Forssmed representanter från 18 organisationer under vårens möte i Ungdomspolitiska rådet. Rådet diskuterade ungas ideella engagemang och delaktighet i civilsamhället.

– Genom samtalen i Ungdomspolitiska rådet kommer viktiga inspel i frågor om ungas engagemang i civilsamhället. Inte minst har ungdomars engagemang som ledare och tränare stor betydelse för civilsamhället och för barns och ungas hälsa och det är viktigt att uppmärksamma deras insatser för detta, säger socialminister Jakob Forssmed.

Mötet inleddes under eftermiddagen med en presentation av en del förslag i en kommande utredning: ”Om offentligt erkännande av ungas insatser i det civila samhället”. Därefter diskuterade rådet bland annat hur samhället kan uppmuntra fler unga att engagera sig i civilsamhället och hur man kan nå ut till nya grupper av unga.

Regeringen vill ta vara på och uppmuntra ungas engagemang i civilsamhället. Under våren har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor därför fått två nya uppdrag. Dels att fördela 20 miljoner kronor till organisationer som arbetar med volontärsamordning, dels att fördela 15 miljoner kronor för att öka engagemanget inom det civila samhället.

Vad är Ungdomspolitiska rådet?

Ungdomspolitiska rådet inrättades 2008 som ett forum för diskussion och samråd om aktuella frågor inom ungdomspolitiken, såväl nationella som internationella. Genom rådet får regeringen bidrag till sin omvärldsanalys på det ungdomspolitiska området och nya förslag inom ungdomspolitiken kan förankras hos representanter för politikens målgrupp. Rådet leds från och med hösten 2022 av socialminister Jakob Forssmed, ansvarigt statsråd för ungdomspolitiken, och består av representanter från ungdomsorganisationer. I rådet ingår även nätverk och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar samt representanter från myndigheter och forskarsamhället.

Laddar...