Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Möjlighet för civilsamhällesorganisationer att söka medel hos MUCF för volontärsamordning

Publicerad

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att fördela 20 miljoner kronor till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning.

- Regeringen vill öka möjligheterna till engagemang genom matchning och samordning mellan människor som vill engagera sig ideellt i olika uppdrag och ideella verksamheter som har behov eller kan kanalisera detta engagemang, säger socialminister Jakob Forssmed.

Enligt den nya förordningen syftar bidraget till att stödja volontärsamordning och därigenom öka möjligheterna för personer att engagera sig i ideell verksamhet. Bidrag får lämnas för verksamhet som avser samordning av förmedling av uppdrag mellan personer som vill engagera sig ideellt och organisationer som har behov av och kan förvalta detta engagemang. (Personernas engagemang kan vara långsiktigt eller kortsiktigt och de behöver inte vara medlemmar i organisationen). Förmedlingen som avses får

  1. avse ideella insatser inom den egna organisationen eller i andra organisationer,
  2. innefatta uppsökande aktiviteter, och
  3. rikta sig till aktörer och personer inom näringsliv och offentlig sektor som vill göra ideella insatser inom ramen för sin verksamhet.

Mer information om hur bidraget söks kommer att finnas på MUCF:s webbplats.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...