Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökat stöd till fria och oberoende medier

Publicerad

Sverige ökar stödet till organisationer som stöttar oberoende journalister runt om i världen. Det aviserar regeringen på pressfrihetens dag, i dag den 3 maj. Stödet riktas särskilt till organisationer verksamma i delar av världen där mediemiljön är som mest repressiv. Sverige har i flera år varit den tredje största biståndsgivaren i världen till fria och oberoende medier, och vidtar nu ytterligare åtgärder för att skydda det fria ordet.

– Ett aldrig tidigare skådat antal journalister har dödats eller skadats i pågående konflikter runt om i världen. Det är fullständigt oacceptabelt. I en tid där auktoritära stater flyttar fram sina positioner och tillgången till fri och oberoende media inskränks står Sverige upp för pressfriheten. Vi intensifierar nu arbetet för att skydda det fria ordet och driver dessa frågor aktivt i internationella sammanhang, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Regeringen har nyligen fattat beslut om ett kraftigt utökat stöd till två organisationer som arbetar specifikt med att stötta journalister och försvarare av mänskliga fri- och rättigheter i repressiva miljöer, inklusive i Östeuropa. European Endowment for Democracy (EED) tillförs 15 miljoner kronor och stödet till Prague Civil Society Centre (Pragcentret) fördubblas från 10 till 20 miljoner kronor.

Utrikesdepartementet ser nu också skyndsamt över förutsättningarna för att stödja programmet Reporters Shield som ger skydd till journalister och oberoende media som arbetar med undersökande journalistik. Reporters Shield genomför en mycket angelägen verksamhet som ger reportrar och andra medieaktörer i repressiva miljöer rättsligt stöd när icke-legitima rättsprocesser riktas mot dem.

Sverige arbetar också aktivt i EU, FN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att andra demokratiska länder också ska ta ett ökat ansvar för yttrande- och pressfrihet. Till exempel har Sverige varit drivande i med att ta fram nya gemensamma principer till stöd för mediesektorn som antogs i OECD i den 22 mars i år.

Om Sveriges stöd till fria och oberoende medier

Sverige har under flera år varit världens tredje största givare till fri och oberoende media. Stödet uppgick till cirka 532 miljoner kronor 2023 (preliminära siffror). Det totala stödet till demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och rättsstatens principer via Sida uppgick 2023 till 6,4 miljarder kronor. Detta utgjorde ca 26 procent av Sidas totala bistånd och var därmed Sidas största tematiska område. Utöver detta tillkommer kärn- och verksamhetsstöd från UD till organisationer såsom FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) och Internationella IDEA.

Presskontakt

Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...