Hoppa till huvudinnehåll

Nu ökar vi biståndet för pressfrihet – fler bör följa efter

Publicerad

I dag på pressfrihetens dag kan regeringen meddela att vi utökar och fördjupar vårt arbete för pressfrihet i världen genom flera centrala aktörer.

Bistånds- och utrikeshandels­minister Johan Forssell och kulturminister Parisa Liljestrand, debattartikel, Expressen, den 3 maj 2024.

År 2024 äger val rum i över 70 länder runt om i världen. Detta gör journalisters arbete viktigare än någonsin. Yttrande- och informationsfrihet samt fri och oberoende media utgör grundpelare i varje fritt och demokratiskt samhälle. Det är också avgörande för att upprätthålla andra individuella fri- och rättigheter, näringsfrihet och individers möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll i många länder. I dag lever 71 procent av världens befolkning i autokratier, vilket är en dramatisk ökning. För tio år sedan var samma siffra 48 procent. På flera håll runt om i världen inskränks tillgången till fri och oberoende media – journalister hotas, fängslas och till och med dödas.

Ett aldrig tidigare skådat antal journalister har dödats eller skadats i pågående konflikter runt om i världen, inte minst i Gaza. Det är fullständigt oacceptabelt. Samtidigt som Sverige fortsätter att kräva att journalister och mediearbetare ska få tillträde till konfliktdrabbade områden måste de också skyddas i enlighet med internationell humanitär rätt.

Vi ser också en kraftigt ökad spridning av desinformation och lögner, inte minst på sociala medier. I många fall är detta en del av en medveten strategi där auktoritära ledare och länder systematiskt angriper det fria ordet och använder sin propagandamaskin för att få genomslag för sina budskap. Exempelvis har vi de senaste åren sett en skarp ökning av rysk desinformation i både europeiska och i afrikanska länder, som syftar till att destabilisera länder och föra dem i en anti-demokratisk riktning.

Metoderna som auktoritära länder använder sig av är ofta proaktiva och långsiktiga. Stora resurser läggs på träning och så kallad ”utbildning” av journalister i syfte att forma ett eget narrativ. Men vi ser också ett ökat hot mot friheten på nätet, inte minst genom att auktoritära stater använder den digitala infrastrukturen för att censurera och tysta oppositionella.

Denna utveckling har geopolitiska konsekvenser både för Sverige, för Europa och för hela den fria demokratiska världen.

Sverige är redan idag världens tredje största givare till fri och oberoende media, efter USA och Tyskland. Stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är också det område som får störst andel av svenskt bistånd. 2023 gick 26 procent av biståndet via Sida till detta område, en ökning jämfört med föregående år. Men i ljuset av den geopolitiska utvecklingen måste Sverige, EU och hela den demokratiska världen göra ännu mer.

Regeringen, via Utrikesdepartementet, kommer därför skyndsamt att se över förutsättningarna att stödja det USA-ledda pressfrihetsprogrammet Reporters Shield. 

Reporters Shield ger rättsligt stöd till journalister och oberoende media som arbetar med undersökande journalistik i svåra miljöer, när icke-legitima rättsprocesser riktas mot dem.

Nu utökar vi också stödet till flera andra viktiga biståndsinsatser för att stötta fri journalistik.  

Regeringen gör en kraftig förstärkning av stödet till två centrala organisationer som arbetar för att skydda journalister och människorättskämpar i de svåraste miljöerna, inte minst i Östeuropa - European Endowment for Democracy (EED) och Prague Civil Society Centre (Pragcentret). För EED ökar vi stödet från 20 miljoner till 35 miljoner 2024 och för Pragcentret fördubblar vi stödet från 10 till 20 miljoner kronor för 2024.

Samtidigt förstärks fokus på mediefrihet genom regeringens nya globala biståndsstrategi för mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som styr Sidas arbete. Sida kommer därför de kommande fem åren arbeta aktivt med att förstärka fokus på bland annat stöd till fri och oberoende media. Det har redan lett till konkreta resultat genom ett helt nytt stöd på 31 miljoner kronor till den Köpenhamnsbaserade organisationen International Media Support (IMS), som arbetar med att skydda lokala medier i svåra miljöer.

Sverige ska göra sin del. Men fler länder måste göra mer för att öka sitt bistånd till stöd för fri journalistik, såväl online som offline. 

För trots att hotet mot fri och oberoende media är större i dag än för tio år sedan har stödet till mediasektorn sjunkit globalt och utgör idag endast 0,5 procent av det globala biståndet. Det är inte hållbart i längden.

Därför kommer Sverige att öka ansträngningarna i EU, FN och OECD för att fler länder ska dra sitt strå till stacken.

Genom dessa åtgärder tar Sverige sitt ansvar för att i en alltmer osäker omvärld skydda det fria ordet från dem som hotar det. Men vi behöver bli fler som tar det ansvaret. I det arbetet har oberoende medier, MR-försvarare och medborgare en roll att spela. Vi har alla ett val mellan att bara se på en utveckling där det fria ordet inskränks alltmer, eller att göra vad vi kan för att skydda det.

Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandels­minister

Parisa Liljestrand, kulturminister

European Endowment for Democracy (EED)

European Endowment for Democracy (EED) arbetar specifikt med stöd till MR-försvarare och journalister i de mest repressiva miljöerna. Stödet går till demokratirörelser, civilsamhällesorganisationer, fri och oberoende media, samt enskilda MR- och demokratiförsvarare. Regeringen höjde stödet från 20 miljoner SEK per år till 35 miljoner SEK för 2024.

Prague Civil Society Centre (Pragcentret)

Prague Civil Society Centre (Pragcentret) arbetar med stöd till MR-försvarare och journalister i repressiva kontexter. Stödet går till demokratirörelser, civilsamhällesorganisationer, fri och oberoende media, samt enskilda MR- och demokratiförsvarare. Regeringen höjde stödet från 10 miljoner SEK för 2023 till 20 miljoner SEK för 2024.

Reporters Shield

Reporters Shield är ett medlemsprogram som erbjuder en ny form av skydd till journalister och oberoende media genom att försvara undersökande rapportering runt om i världen från juridiska hot som syftar till att tysta kritiska röster. UD ser just nu över möjligheterna till stöd till organisationen för de kommande åren.

International Media Support (IMS)

International Media Support (IMS) är en Köpenhamnsbaserad organisation som arbetar med kapacitetsutveckling och stärkande av medieaktörer i svåra länder och kontexter. Sida fattade den 22 mars beslut om ett flerårigt stöd på 31 miljoner SEK till IMS.

OECD:s gemensamma principer stöd för mediasektorn

Sverige har varit drivande i arbetet med att ta fram nya gemensamma principer till stöd för mediasektorn inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att uppmuntra andra länder att öka sitt stöd till fri och oberoende media. Dessa antogs den 22 mars 2024.

Laddar...