Hoppa till huvudinnehåll

Det offentliga stödet till startups och scaleups ska effektiviseras

Publicerad

Regeringen har i dag gett Vinnova i uppdrag att etablera och koordinera en struktur för bättre samordning av det offentliga stödet till unga innovativa företag, så kallade startups och scaleups. Syftet är att stärka förutsättningarna för utveckling och tillväxt i dessa företag genom ett mer effektivt stödsystem.

– Svenska startups spelar en nyckelroll för Sveriges innovationskraft, ekonomiska tillväxt och omställning till ett hållbart samhälle. För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft är det viktigt att fortsätta investera i åtgärder så att dessa företag kan bidra inte bara till entreprenörskapsandan i Sverige utan även så vi kan behålla vår position som ledande innovationsnation, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Innovativa företag fyller en viktig funktion som tillväxtmotorer och katalysatorer för den gröna och digitala strukturomvandlingen. De skapar arbetstillfällen och bidrar till förnyelse i både etablerade och nya värdekedjor och branscher.

Det offentliga stödsystemet för innovativa företag har vuxit fram över tid och består av ett stort antal aktörer på både nationell, regional och lokal nivå. Med stärkt koordinering förbättras förutsättningarna för Sveriges startups och scaleups att växa.

Uppdraget ska även bidra till att stärka förutsättningarna för kunskapsutbyten och samarbeten med myndigheter och andra organisationer som stöttar unga innovativa företag i Norden och övriga Europa.

Vinnova ska genomföra uppdraget i samråd med Tillväxtverket, Energimyndigheten, ALMI AB, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Business Sweden.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...