Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård ska vidareutvecklas

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen och Försvarsmakten i uppdrag att vidareutveckla samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård.

– Sveriges medlemskap i Nato ställer krav på vår förmåga att hantera masskadeutfall. Försvarsmakten är beroende av den civila sjukvårdsorganisationen för sina vårdbehov, säger Acko Ankarberg Johansson.

I uppdraget ingår att ta fram och etablera rutiner för samverkan och ledning mellan respektive myndighet, militärregioner och civila sjukvårdshuvudmän. Försvarsmakten är den myndighet i Sverige som ska säkerställa att Natos krav omhändertas i den svenska totalförsvarsplaneringen, där hälso- och sjukvården ingår och företräds av Socialstyrelsen som sektorsansvarig beredskapsmyndighet.

Totalförsvaret, som består av civilt och militärt försvar, ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Totalförsvarsresurser ska också utformas så att de även kan stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera andra svåra påfrestningar i samhället.

– Hälso- och sjukvården har en central roll i totalförsvaret. En fungerade sjukvård i fred är en förutsättning för en fungerande sjukvård i krig, säger Acko Ankarberg Johansson.

Myndigheterna har sedan tidigare konstaterat att viss samverkan finns i dag men att den behöver utvecklas. Ett viktigt steg är att samarbetet initieras på strategisk nivå. Det gör att man kan identifiera ytterliga och nya behov i den förberedande planeringen och i planeringen vid en inträffad händelse.

För uppdraget får Socialstyrelsen använda 1,5 miljoner kronor.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...