Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Remiss av utredningen om partipolitiska lotterier

Publicerad

Finansdepartementet remitterar nu utredningen om partipolitiska lotterier. Den är gjord av tidigare konsumentombudsmannen Gunnar Larsson. Utredningen ser anledning att skärpa reglerna för politiska lotterier, i ljuset av att Sverige har ett väl utbyggt system för offentligt partistöd.

Att politiska partier, till skillnad från andra typer av allmännyttiga föreningar, har rätt till betydande statligt stöd togs inte upp för diskussion när man utformade dagens spelreglering, konstaterar utredningen. Vidare gör utredningen bedömningen att partier som anordnar lotterier inte har behov av statligt stöd i form av undantag från spelskatt.

Vid en internationell jämförelse konstaterar utredningen att det är ovanligt med partipolitiska lotterier av det slag som förekommer i Sverige. Utredningen har begärt information om motsvarande regelverk i 29 europeiska länder. 17 länder svarade och endast i två av dessa har politiska partier möjlighet att erhålla licens eller tillstånd för rikstäckande lotterier där intäkterna används för att finansiera partiets verksamhet. I Danmark är det inte tillåtet, i Finland finns möjligheten men vinsterna får inte vara i form av pengar. I Norge är det tillåtet, men där omsätter lotterierna avsevärt lägre belopp.

Utredaren rekommenderar att man börjar med att skärpa delar av regelverket, snarare än att gå direkt på ett förbud. Det ska framgå tydligt vilket parti som är mottagare av intäkterna. Dessutom ska spelskatt betalas. Vidare ska undantagen från spellagens kreditförbud och bonusbegränsningar som gäller för allmännyttiga spel inte längre gälla för partipolitiska lotterier.

– Utredaren har på ett förtjänstfullt sätt belyst problemen med rådande ordning. Vi följer nu sedvanliga processer och skickar utredningen på remiss. Ett lagstiftningsarbete kan påbörjas i Regeringskansliet omedelbart därefter, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Remisstiden löper ut den 12 augusti 2024.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Laddar...