Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om översyn av partipolitiska lotterier har redovisat sitt uppdrag

Publicerad

Den 19 juni fick den före detta generaldirektören Gunnar Larsson i uppdrag att se över regleringen av partipolitiska lotterier. Finansmarknadsminister Niklas Wykman har i dag tagit emot utredningen.

Utredaren har i enlighet med uppdraget tagit fram två alternativa förslag. Ett som innebär ett förbud mot partipolitiska lotterier och ett annat som innebär skärpta krav på partipolitiska lotterier. Med partipolitiska lotterier avses lotterier som säljs av organisationer i syfte att ge intäkter till politiska partier.

Utredningen föreslår skärpningar som innebär att de undantag från spellagens kreditförbud och bonusbegränsningar som gäller för allmännyttiga spel, inte längre ska gälla partipolitiska lotterier. Utredningen föreslår även att det vid köp av spel till förmån för partipolitisk verksamhet, samt i marknadsföringen, tydligt ska framgå vilket parti som är förmånstagare, samt att spelskatt ska betalas vid spel till förmån för partipolitisk verksamhet.

Utredningen förordar alternativet med skarpare krav, snarare än ett förbud.

– Det är viktigt med öppenhet kring partiernas finansiering. Vi kommer att gå vidare och analysera båda förslagen, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Förslagen kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Bakgrund

Utredningen om översyn av partipolitiska lotterier har haft i uppdrag att bland annat ta fram alternativa författningsförslag som innebär begränsningar av partipolitiska lotteriers möjligheter att kunna ges licens enligt spelregleringen, men som också innebär att vissa särskilda bestämmelser i bland annat spelregleringen tas bort för de partipolitiska lotterierna. Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av de olika alternativen och ta ställning till vilket av alternativen som förordas, med särskild hänsyn till vikten av ett högt förtroende för politiska partier och för spelmarknaden.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson
Gunnar Larsson
Mobil 072-206 52 51
Laddar...