Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda för ett reformerat mottagningssystem

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att vidta åtgärder för att förbereda för ett reformerat mottagningssystem. Syftet är att möjliggöra en effektivare asylprocess och ett effektivare återvändandearbete.

– Regeringen har tydliga mål - asylprocessen och återvändandearbetet ska effektiviseras. Ett viktigt led i det arbetet är att reformera mottagningssystemet och avskaffa den nuvarande ordningen med eget boende. Därför är det mycket viktigt att Migrationsverket skyndsamt förbereder för de stora förändringar som väntar, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.  

Asylsökande ska som regel bo i mottagnings- eller återvändandecenter. För att förbereda för det reformerade mottagningssystemet behöver Migrationsverket bland annat planera och genomföra anpassningar av myndighetens boendebestånd. I stället för lägenhetsboenden ska i huvudsak kollektiva boenden användas som mottagnings- och återvändandecenter. I uppdraget till Migrationsverket ingår även att presentera en plan för hur det framtida behovet av boenden som myndigheten ansvarar för kan tillgodoses.

För att uppnå en effektivare asylprocess är det viktigt att Migrationsverket enkelt kan nå de asylsökande för att genomföra utredningsåtgärder. Mottagningscenter bör därför i enlighet med uppdraget som utgångspunkt vara så pass stora att det är lämpligt att inrätta lokaler för asylprövning i anslutning till centren. Mottagnings- och återvändandecenter ska som utgångspunkt inte heller placeras i eller nära områden som bedömts vara utsatta områden av Polismyndigheten. Vid planeringen av mottagningscentren ska Migrationsverket även väga in de långsiktiga regionala arbetsmarknadsförutsättningarna för de som sedan beviljas uppehållstillstånd.

Migrationsverket ska löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand
Laddar...