Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förbereda för ett reformerat mottagningssystem

Publicerad

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att förbereda för ett reformerat system för mottagande av asylsökande som bidrar till att uppfylla regeringens mål om en effektivare asylprocess och ett effektivare återvändandearbete.

Ladda ner:

Migrationsverket ska vidta åtgärder för att förbereda för det reformerade mottagningssystemet, exempelvis i form av att planera och genomföra anpassningar av myndighetens boendebestånd. Migrationsverket ska även analysera och presentera en plan för hur det framtida behovet av boenden kan tillgodoses så skyndsamt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt inom ramen för tillgängliga medel. Med boenden avses alla sorters boenden som Migrationsverket ansvarar för enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Laddar...