Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kommunernas inflytande över mottagandet av nyanlända ska öka

Publicerad

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska föreslå ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända för att öka kommunernas inflytande över mottagandet av nyanlända. Utredaren ska även föreslå hur etableringsboende ska införas. Till särskild utredare har regeringen utsett Mathias Wahlsten, generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Det ska bli lättare att anpassa mottagandet av nyanlända till de förutsättningar som finns i varje kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ett likvärdigt, enhetligt och flexibelt mottagande i kommunerna och skapa en grund för en bättre integration av nyanlända. Det bör även fortsättningsvis ske en fördelning av det totala antalet nyanlända mellan kommuner. Fördelningen behöver ske utifrån integrationskapaciteten i kommunen.

– Etableringsboende innebär att boendet för nyanlända villkoras med att den nyanlände aktivt bidrar till sin etablering, till exempel genom deltagande i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Det skapar goda förutsättningar för integration och gör det samtidigt tydligt för nyanlända att det krävs egna ansträngningar för att hitta en långsiktig boendelösning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utredaren ska bland annat

  • föreslå ett nytt regelverk för bosättning för vissa nyanlända som ger kommunerna ett större inflytande över mottagandet,
  • analysera och föreslå vilka faktorer som ska beaktas vid fördelningen av nyanlända mellan kommuner för att systemet ska främja integration,
  • föreslå en reglering av etableringsboende som innebär att kommunerna är skyldiga att ordna en tidsbegränsad boendelösning i max tre år för nyanlända som anvisats till kommunen och att kommunerna villkorar etableringsboendet med att den nyanlände aktivt bidrar till sin etablering i arbets- och samhällslivet i syfte att korta tiden i boendelösningen,
  • analysera om det finns behov av att anpassa ersättningarna till kommunerna för mottagandet av nyanlända, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...