Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända Dir. 2024:22

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända som ersätter det nuvarande systemet. Syftet är att öka kommunernas inflytande över mottagandet av nyanlända och skapa goda förutsättningar för ett likvärdigt, enhetligt och flexibelt mottagande i kommunerna. På så sätt kan integrationen av nyanlända fungera bättre.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå ett nytt regelverk för bosättning för vissa nyanlända som ger
  kommunerna ett större inflytande över mottagandet,
 • analysera och föreslå vilka faktorer som ska beaktas vid fördelningen av
  nyanlända mellan kommuner för att systemet ska främja integration,
 • föreslå en reglering av etableringsboende som innebär att kommunerna
  är skyldiga att ordna en tidsbegränsad boendelösning i max tre år för
  nyanlända som anvisats till kommunen och att kommunerna villkorar
  etableringsboendet med att den nyanlände aktivt bidrar till sin etablering i arbets- och samhällslivet i syfte att korta tiden i boendelösningen,
 • analysera om det finns behov av att anpassa ersättningarna till
  kommunerna för mottagandet av nyanlända, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Laddar...