Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fler preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger de brottsbekämpande myndigheterna större möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott.

– Brottsoffrens integritet och allmänhetens behov av skydd mot grov brottslighet är starka intressen som alldeles för länge fått stå i skuggan. Detta vänder vi på nu – fler brott måste förhindras innan de sker. Därför flyttar vi nu ytterligare fram brottsbekämpningens positioner, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Brotts­utvecklingen i Sverige är mycket allvarlig. För att bryta utveck­lingen och öka trygg­heten behöver de brotts­bekämpande myndig­heterna effekti­vare verktyg för att kunna förhindra fler brott. 

Den 1 oktober 2023 trädde lagändringar i kraft som utökade möjligheterna för polis och åklagare att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra vissa allvarliga brott som begås inom kriminella nätverk. Även om lagändringarna varit i kraft under en förhållandevis kort tid har de redan haft effekt. Våldsbrott har förhindrats och förundersökningar om förberedelse till mord och allvarliga vapen- och narkotikabrott har kunnat inledas.  

Regeringen föreslår nu att möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel ska utökas ytterligare, något som har efter­frågats av både polis och åklagare.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat följande lagändringar:

  • Fler tvångsmedel och verkställighetsåtgärder, till exempel hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas i preventivt syfte mot bland annat spioneri, terroristbrott och allvarlig brottslighet som begås i kriminella nätverk.
  • Inhämtning av vissa uppgifter om elektronisk kommunikation utanför en förundersökning ska få ske i fråga om fler typer av brott, till exempel grovt bedrägeri, grovt skattebrott, grovt bidragsbrott och grov smuggling.
  • Genomsökning på distans ska få användas i utlänningsärenden med kvalificerade säkerhetsaspekter. Det innebär att handlingar som lagras utanför en telefon eller dator, till exempel på en extern server eller i det s.k. molnet, får genomsökas i vissa ärenden där utlänningar utgör ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.
  • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom utökade förbud mot avlyssning och övervakning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...