Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott Prop. 2023/24:117

Publicerad

Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Ladda ner:

I syfte att stärka de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet föreslås att möjligheterna att använda preventiva tvångsmedel ska utökas.

Regeringen föreslår bland annat följande:

 • Inhämtning av vissa uppgifter om elektronisk kommunikation ska få
  ske i fråga om fler typer av brott.
 • Fler tvångsmedel och verkställighetsåtgärder, till exempel hemlig
  rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas. 
 • Genomsökning på distans ska få användas i utlänningsärenden med
  kvalificerade säkerhetsaspekter.
 • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom
  utökade förbud mot avlyssning och övervakning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2024. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Proposition (1 st)

 • Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott

  Hemliga tvångsmedel kan redan i dag användas i flera olika skeden av det brottsbekämpande arbetet för att få tillgång till information. Möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att använda tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet (s.k. preventiva tvångsmedel) är många gånger helt avgörande för att på ett effektivt sätt kunna avvärja ett nära förestående allvarligt brott.

Laddar...