Hoppa till huvudinnehåll

Viktigt för klimatomställningen att miljöprocesserna kortas

Publicerad

Regeringen föreslår en satsning på 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026 i budgetpropositionen 2024 för att förstärka myndigheternas förutsättningar att snabba på tillstånds- och tillsynsprocesserna för miljöprövningar.

– Sverige har en stark miljölagstiftning, och det är en också en konkurrensfördel för svenska företag. Det är själva tillståndsprocesserna som måste bli enklare och effektivare, menar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Regeringen tillsatte i juni 2023 en utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser och arbetar parallellt med att genomföra delar av de förslag som Miljöprövningsutredningen har lämnat. Ett helhetsgrepp kring tillstånds- och tillsynsprocesserna är en viktig del i att kunna genomföra klimatomställningen.

– Många företag har lyft problemen med långa tillståndsprocesser. Berörda myndigheter får nu bättre förutsättningar att bidra till regeringens ambitioner när det gäller miljöprövningen. Regeringen tar nu ett större grepp om tillståndsfrågorna för att snabba på nyindustrialiseringen med gröna jobb och välstånd, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen föreslår nu att länsstyrelserna tillförs 100 miljoner kronor, Sveriges Domstolar 10 miljoner kronor och Naturvårdsverket 13 miljoner kronor. Därigenom ges myndigheterna bättre förutsättningar för en snabb och effektiv handläggning. 

Regeringen avser överlämna förslaget i budgetpropositionen för 2024, där de föreslagna medlen om 123 miljoner kronor ges per år under perioden 2024 till 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...