Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten och Vinnova att föreslå kandidater till Natos innovationsprogram DIANA

Publicerad

Försvarsmakten ges tillsammans med Vinnova i uppdrag att i samråd med Vetenskapsrådet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämna förslag på en svensk accelerator och testcentra som kandidater till Natos Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

Syftet med DIANA är att finna och snabbt utveckla ny och omvälvande teknik som kan bidra till att lösa problem och utmaningar på försvarsområdet. Här sammanförs startup-bolag, forskare och etablerade teknikbolag inom områden som till exempel artificiell intelligens, nya material, kvantdatorteknik och bioteknik.

– Eftersom Sverige är ett av världens främsta innovationsländer kommer vi framöver kunna bidra till Nato:s utveckling inom nya teknikområden och vi kommer också kunna dra fördel av både den breda och djupa kompetens som andra länder besitter, säger försvarsminister Pål Jonson.

Uppdraget ska återrapporteras till Försvarsdepartementet senast 31 okt 2023.

Acceleratorer och testcenter

En accelerator är en organisation som hjälper till att snabba upp tiden från idé till färdig produkt/innovation, en form av inkubator. På ett testcenter kan man i olika utvecklingsstadier testa bland annat prototyper för att se om och hur de fungerar. Både testcentra och acceleratorer kan drivas av olika typer av organisationer, som myndigheter, universitet, högskolor, stiftelser eller större företag.

Fler satsningar på försvarsinnovation

I maj 2023 inledde försvarsminister Pål Jonson ett initiativ för försvarsinnovation med att samla några av de centrala aktörerna inom civil tekniksektor och försvarssektor till strategiska dialoger.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...